flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок відшкодування

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату

Вільнянського районного суду

від  27.06.2012 року   8-А

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

які надаються запитувачам інформації

 

1.                 Ця інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше 10 сторінок ( починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Вільнянським районним судом Запорізької області.

2.                 Відповідальний за надання інформації на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок, упродовж робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою консультанта суду про кількість сторінок та їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує їх відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

3.                 Консультант на підставі отриманої  службової записки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток  №1), оформляє рахунок за формою (додаток №2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його відповідальному за надання інформації на запит для передачі запитувачу.

4.                 Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 740.

5.                 Оплата  рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток №2).

6.                 Після надання запитувачем квитанції про сплату  витрат на копіювання або друк документів, відповідальний за надання інформації, не пізніше двох робочих днів надає копії документів консультанту.

7.                 Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

8.                 Відповідь на запит на інформацію обсягом більше 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої  відповіді. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток №2)  квитанції  про оплату витрат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

додаток №1

 

 

Розміри фактичних витрат

на копіювання або друк документів

 

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру ( в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та меншого розміру ( в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо    ( в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

додаток №2

 

надання послуг:______________________________

реєстраційний рахунок:_______________________

МФО банку:_________________________________

код ЄДРПОУ:________________________________

платник :____________________________________

_____________________________________________

РАХУНОК:

від «___»_____________2012 року

 

№ з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки (без ПДВ), грн..

Кількість сторінок од.

Ціна (без ПДВ), грн..

1.             

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру ( в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

2.             

Копіювання або друк копій документів формату А3 та меншого розміру ( в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

3.             

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо    ( в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

всього до сплати:__________________________________________________

(сума прописом)

 

Керівник апарату ___________________     Консультант______________

                                                                              (підпис)                                                                                (підпис)