flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Вимоги для подання позову

Вимоги до позовної заяви встановлені ст. 119 ЦПК України, згідно із якою позовна заява є письмовим документом. Письмова форма вважається додержаною, якщо позовна заява викладена на папері. Позовна заява виготовляється на паперовому носії за допомогою друкарської чи комп’ютерної техніки.

Відповідно до ч. 2 ст. 119 ЦПК України позовна заява повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява (наприклад, Вільнянський районний суд Запорізької області).

2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такий відомий
 В позовній заяві обов’язково має вказуватись повне ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв’язку, якщо такий відомий. Зазначення лише ініціалів, замість імен, не відповідає вимогам закону.
 Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи вказується за даними паспорта цієї особи або іншого документа, що замінює його.
 Місцем проживання фізичної особи згідно із ст. 29 Цивільного кодексу України є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово. Щодо фізичної особи - підприємця ця норма конкретизується у ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», де зазначено, що місце проживання фізичної особи - це житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем.
 Найменування юридичної особи включає в себе інформацію про організаційно-правову форму та назву.

3) зміст позовних вимог
 Зміст позовних вимог - це певна форма захисту, яку просить позивач від суду (наприклад, встановлення права власності на земельну ділянку). По суті, цей пункт є відображенням прохальної частини позовної заяви.

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру
 Порядок визначення ціни позову передбачено ст. 80 ЦПК України, відповідно до ч. 1 якої ціна позову визначається:
 - у позовах про стягнення грошових коштів - сумою, яка стягується;
 - у позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю майна;
 - у позовах про стягнення аліментів - сукупністю всіх виплат, але не більше ніж за шість місяців;
 - у позовах про строкові платежі і видачі - сукупністю всіх платежів або видач, але не більше ніж за три роки;
 - у позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі - сукупністю платежів або видач за три роки;
 - у позовах про зменшення або збільшення платежів або видач - сумою, на яку зменшуються або збільшуються платежі чи видачі, але не більше ніж за один рік;
 - у позовах про припинення платежів або видач - сукупністю платежів або видач, що залишилися, але не більше ніж за один рік;
 - у позовах про розірвання договору найму (оренди) або договору найму (оренди) житла - сукупністю платежів за користування майном або житлом протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше ніж за три роки;
 - у позовах про право власності на нерухоме майно, що належить фізичним особам на праві приватної власності, - дійсною вартістю нерухомого майна, а на нерухоме майно, що належить юридичним особам, - не нижче його балансової вартості;
 - у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою всіх вимог.

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги
 Позивач у будь-якому випадку повинен зазначити те право, захисту якого він вимагає, вважаючи його порушеним, невизнаним чи оспорюваним.

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування
 Відповідно до ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.
 Підстави звільнення від доказування встановлені ст. 61 ЦПК України, згідно із якою не потребують доказування:
 - обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі;
 - обставини, визнані судом загальновідомими;
 - обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, якщо у цій справі беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

7) перелік документів, що додаються до заяви
 Перелік цих документів визначається позивачем.

Відповідно до ч. 3 ст. 119 ЦПК України позовна заява повинна бути підписана особою, яка її подає, із зазначенням дати її подання.
 Необхідність даного реквізиту пояснюється тим, що розгляд анонімних позовних заяв не допускається. Зазначення ж часу подання свідчить про пред’явлення позову в межах строків позовної давності і забезпечує його своєчасний розгляд. Разом з тим, днем подання заяви до суду є не дата, вказана у позовній заяві, а день її реєстрації в канцелярії суду або день відправлення заяви на адресу суду поштою.

Частиною 5 ст. 119 ЦПК України встановлено, що до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору.
 Якщо позивач звільнений від сплати судового збору, то в позовній заяві доцільно вказати про це з посиланням на конкретну норму закону, яка надає йому такі пільги.
 Документи про сплату судового збору подаються суду в оригіналі.

Законодавством передбачено, що враховуючи майновий стан позивача, суддя може відстрочити або розстрочити сплату держмита на строк не більше як до закінчення розгляду справи в суді першої інстанції, проте в усякому разі не більше як на три місяці з дня пред'явлення позову. Для отримання такої розстрочки чи відсрочки необхідно одночасно з поданням позову звернутися до суду з відповідною заявою, додавши до неї документи, які підтверджують майновий стан позивача. Наприклад, копії пенсійного посвідчення, медичних документів про інвалідність близьких родичів, що перебувають на утриманні, свідоцтва про народження неповнолітніх дітей.

Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження (ч. 7 ст. 119 ЦПК України).
 Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити додаткові відомості про забезпечення доказів або позову, а саме: ким, щодо кого, коли і які заходи забезпечення були вжиті.

Стаття 120 ЦПК України встановлює також обов’язок позивача додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Копія позовної заяви може бути виготовлена шляхом копіювання оригіналу, підписаного позивачем. Замість такої копії суду може бути подано необхідну кількість позовних заяв, особисто підписаних позивачем (або його уповноважених представником). При цьому усі примірники повинні бути ідентичними між собою.

Ті документи, які надаються в копіях для відповідачів та третіх осіб, доцільно подавати суду зшитими (з’єднаними) окремо, оскільки вони у справі не залишаються.

Подання копій позовної заяви необхідно для того, щоб вручити їх відповідачам і третім особам ще до початку розгляду справи по суті. Одержавши своєчасно копію позовної заяви, відповідач зможе підготуватися до захисту проти вимог позивача, зібрати необхідні докази, представити заперечення проти позову.

При цьому правила ст. 120 ЦПКУ щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду

Позов пред’являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється, з дотриманням порядку, встановленого частинами другою і третьою статті 11-1 Цивільно-процесуального кодексу України, та не пізніше настпного дня передається визначеному судді.

Частиною 2 статті 11-1 Цивільно-процесуального кодексу України регулюється, що позовні заяви, скарги, подання та інші передбачені законом процесуальні  документи,  що  подаються  до  суду  і  можуть  бути предметом  судового розгляду,  у порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в автоматизованій  системі  документообігу суду,  що здійснюється  працівниками  апарату відповідного суду в день   надходження   документів.   До   автоматизованої    системи документообігу   суду  в  обов'язковому  порядку  вносяться:
 дата надходження документів,  інформація про предмет спору та сторони у справі,   прізвище   працівника   апарату   суду,   який  здійснив реєстрацію, інформація про рух судових документів, дані про суддю, який  розглядав справу,  та інші дані,  передбачені Положенням про автоматизовану  систему  документообігу  суду,  що  затверджується Радою   суддів   України   за   погодженням  з  Державною  судовою адміністрацією України.

Частиною 3 статті 11-1 Цивільно-процесуального кодексу України вказано, що визначення  судді  або   колегії   суддів   для   розгляду конкретної    справи    здійснюється    автоматизованою   системою документообігу суду під час реєстрації відповідних  документів  за принципом   вірогідності,   який   ураховує  кількість  справ,  що перебувають  у  провадженні  суддів,  заборону  брати   участь у перегляді рішення для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення,  про перегляд якого ставиться питання, перебування суддів у відпустці,  на лікарняному,  у відрядженні та закінчення терміну повноважень.  Справи розподіляються  з  урахуванням  спеціалізації суддів.  Після  визначення  судді  або колегії суддів для розгляду конкретної справи,  внесення змін до реєстраційних даних щодо цієї справи,  а  також  видалення  цих  даних з автоматизованої системи документообігу суду не допускається,  крім випадків,  установлених законом.

Реєстрація позовної заяви та доданих до неї документів відбувається в порядку, встановленому Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006р. № 68.

При поданні позову пам’ятайте, що потрібно cплатити судовий збір.

Інформаційне повідомлення щодо заповнення форми розрахункових документів на переказ у разі сплати судового збору.