flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Повернення судового збору

Згідно статті 7 Закону України « Про судовий збір» -  «Повернення судового збору »:


     1. Сплачена  сума судового збору повертається за ухвалою суду 
 в разі:
     1) зменшення розміру позовних  вимог  або  внесення  судового 
 збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
     2) повернення заяви або скарги;
     3) відмови у відкритті провадження у справі;
     4) залишення  заяви  або  скарги без розгляду (крім випадків, 
 якщо такі заяви або скарги  залишені  без  розгляду  у  зв'язку  з 
 повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням); закриття провадження у справі;

     2. У  випадках,  установлених  пунктом  1 частини першої цієї 
 статті,  судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми;  в 
 інших  випадках,  установлених  частиною  першою  цієї  статті,  - 
 повністю.
     3. Повернення сплаченої суми судового  збору  здійснюється  в 
 порядку,  встановленому  центральним  органом  виконавчої влади із 
 забезпечення реалізації державної фінансової політики.

          Роз'яснення щодо повернення коштів, помилково сплачених на рахунок, визначений для сплати судового збору, без подальшого   звернення   до   суду   і  відповідно відсутності  підстав  для  ухвалення  судового  рішення  з  повернення судового збору.

         Особа, яка бажає повернути грошові кошти, що були помилково сплачені на рахунок, визначений для сплати судового збору, повинна звернутися до Вільнянського районного суду Запорізької області із заявою до якої потрібно додати оригінал платіжного документу, а саме квитанцію, фіскальний чек чи платіжне доручення, які підтверджують сплату судового збору.    

         Після чого судом розглядаються надані документи, перевіряється факт зарахування коштів на рахунок, визначений для сплати судового збору, та факт того, що заявник дійсно з позовною заявою до суду не звертався. За результатами проведеної перевірки заявникові надається відповідна довідка, та оригінал платіжного документу, на зворотній стороні якого робиться напис про видачу зазначеної довідки, завірений підписом голови суду та скріплений печаткою суду. Довідку з оригіналом платіжного документу можна отримати особисто, або поштою.

        З отриманою довідкою та оригіналом платіжного документу з відміткою суду, заявник звертається до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Запорізької області, яке розташоване за адресою : 69035, м. Запоріжжя, пр.Леніна,168,  для   отримання   подання   до  органу   Державної   казначейської   служби  України  в  місті Запоріжжя. При цьому ТУ ДСА України залишає у себе довідку та надає заявнику подання до Управління Державної казначейської служби України та оригінал платіжного документу, на зворотній стороні якого робить напис про видачу подання, завірений підписом начальника ТУ ДСА України та скріплений печаткою. 

         Надалі заявник з поданням та оригіналом платіжного документу про сплату коштів з відповідними написами на зворотній стороні, звертається з заявою до Управління Державної казначейської служби України в місті Запоріжжя, яке розташоване за адресою : 69107, м. Запоріжжя пр. Леніна, 168 тел. 212-44-00, факс 212-44-03 e-mail: office@zp.treasury.gov.ua для написання заяви про повернення коштів з бюджету, в якій заявник вказує спосіб повернення коштів. До заяви та подання заявником також додається оригінал платіжного документа про сплату коштів, що повертаються, з відповідними написами на зворотній стороні.  

         В зазначеному вище випадку, орган Державної казначейської служби України здійснює повернення коштів з рахунків визначених для сплати судового збору в порядку, передбаченому наказом Державної казначейської служби України від 10.12.2002 року № 226.